דף הבית   קוד אתי

קוד אתי

קוד אתי של ארגון על פי כשר (1996) הוא מעין תעודת זהות שלו. זוהי תעודת זהות אידיאלית, כי היא מתמקדת באידיאלים של הארגון הזה, במה שהארגון הזה רוצה להיות, אבל זוהי גם תעודת זהות מעשית, מפני שהקיום של כל אחד מן האידיאלים האלה והחתירה אליו, כל עוד לא הושג, מנחים את הארגון כולו בחיי היום-יום שלו" (כשר 1996: 238). המסמך הבא מתאר את הערכים, המידות, הכישורים, המחויבויות וההתנהגויות, אשר נוטלים על עצמם צוות גנים דמוקרטים יצירתיים .

עקרון ראשון: ערכי יסוד

1. ייעודו המקצועי של צוות הגן הוא להקנות ידע, לפתח כושר למידה, לטפח עצמאות יצירתיות וחשיבה יצירתית, מצוינות אישית על ידי פיתוח האינטליגנציות המרובות של כול ילד, תוך ניסיון לממש את פוטנציאל הלמידה במלואו של הילדים, שלעיתים אינו גלוי .
2. על מנת שצוות הגן יממש יעדים אלו, אנו נחתור ליצור אקלים חינוכי ראוי בגן, המבוסס על אמון וכבוד הדדיים. אנו נפעל במטרה לטפח ילדים סקרניים, רגישים, אכפתיים, חברותיים, יצירתיים וסובלניים, תוך הקניית סביבה נאותה, אכפתית, אוהבת המטה אוזן קשבת לכול, בגן מאורגן ומצויד כהלכה, נוח, נגיש ואסתטי .
3. אנו נעשה כול שביכולתנו לקדם את ההתפתחות התקינה של כול ילדי הגן, נדאג לרווחתם, לבריאותם ושלמות הגוף והנפש ונמנע מלעשות מעשים שעשויים לפגוע בהם .
4. הגן יקדם ויבסס את פעולו על ערכים דמוקרטים והומניים. לנגד עינינו נעמיד את ערכי הדמוקרטיה: השוויון, הצדק, כבוד האדם, סובלנות ואחווה, כמו גם את זכויות הילד .

עקרון שני: אחריות העובדים כלפי עצמם

1.צוות הגן ינסה לשמור ולשפר את כישוריהם המקצועיים: להשתלם, להתעדכן, לנצל את הידע, המיומנויות והניסיון שברשותם, לקבל ייעוץ והדרכה במידת הצורך ולקבל ביקורת ומשוב .
2. .הצוות ישמור על סטנדרטים אישיים של התנהגות מקצועית נאותה וימנע מכול פעולה שעלולה להוציא שם רע למקצוע ולהביא לידי פגיעה באמון ההורים והעמיתים .

עקרון שלישי: אחריות כלפי המקצוע

1. צוות הגן ישאף למקצועיות ולקידום סטנדרטים גבוהים של תפקוד מקצועי, תוך הרחבת הידע שלו באמצעות תוכניות העשרה. הצוות יתעדכן, יאמץ, יישם ויפתח תפיסות ושיטות הוראה חדשניות המתאימות לגיל ולאקלים החינוכי של הגן, ויפעל למען קידומו המקצועי .

2. הנהלת הגן תעסיק אקדמאים, כשעל המועסק להציג תעודות ומסמכים מאושרים ומוכרים להוכיח את הכשרתו, מתחום החינוך או מתחומי דעת אחרים, כשהם מפגינים קווי אופי התואמים את פעילות הגן, לאמור אנשים הומניים, יצירתיים, המכבדים את הזולת וחירותו. צוות הגן יפעל בהתאם לחזון והאני מאמין של הגן .
3.צוות הגן יקפיד על מוסר עבודה גבוה וישמור על רמה מקצועית נאותה, כשחריגה מהקוד האתי, תביא לידי נקיטת צעדים בהתאם לחומרת המעשה .

עקרון רביעי: אחריות כלפי ילדי הגן והוריהם

1. הצוות ינהג עם ילדי הגן בשוויוניות וימנע מאפליה כלשהי על בסיס אפיונים אישיים או אורח חיים כמו: גזע, אמונה, דת, לאום, מין, נכות, מוגבלות, העדפה מינית, השקפה פוליטית או מעמד חברתי .

2. צוות הגן יפעל למען קידום הילדים, טיפוחם ויסייע למען מיצוי מלוא הפוטנציאל והיכולות הטמונים בהם, תוך עמדה אכפתית, רציונאלית, אוהבת חמימה וקשובה ותוך התחשבות בנסיבות ובצרכים האינדיווידואליים של כול אחד ואחת .
3. לילדי הגן יינתן חופש בחירה מרבי, תוך הצגת גבולות נאותים וברורים של מותר ואסור ותוך הקפדה על נורמות התנהגות נאותים. חריגה של אחד הילדים מכללי ההתנהגות המקובלים, תביא לידי טיפול הולם בהתאם לחומרת המעשה .
4. צוות הגן יקפיד על שמירת צנעת הפרט, סודיות ופרטיות המידע על ילדי הגן ולא ידון בהם אלא אם תימצא סיבה מוצדקת .
5 .צוות הגן יעשה כמיטב יכולתו להבטיח את שלומם, רווחתם, ביטחונם הפיזי והנפשי של הילדים בעת שהותם בגן, ויהיה קשוב לצרכי ילדי הגן ולמצוקותיו, ויפעל ככול העולה בידו לפתרונן .
6. צוות הגן ישתף את הילדים ומשפחותיהם בכול החלטה שעשויה להשפיע עליהם .
7. צוות הגן יעודד ויאפשר את מעורבותם ושיתוף פעולה של אחרים בקהילה על מנת לספק את הצרכים של הילדים .

עקרון חמישי: אחריות כלפי עמיתים

1. צוות הגן ינהג בכבוד, בנימוס, בהגינות ובאמון כלפי עמיתיו וימנע מפגיעה בשמם או בכבודם .
2. צוות הגן יקדם שיתוף פעולה עם עמיתים, יתמוך ויפעל בשיתוף פעולה עם יתר החברים .

צוות הגן מכיר את האחריות המוטלת עליו כלפי עצמו, כלפי המקצוע, הילדים בגן, הוריהם, הקהילה, עמיתי המקצוע עימם אנו בקשר רציף ומשרד החינוך. למסמך זה נודעת חשיבות רבה, שכן הוא מהווה מסגרת מסודרת להתייחסות, לשיקול דעת, להערכה ולהתנהגות .