אבן פינה – מילות פתיחה

בידיים שלובות

וברק בעניים
באמונה גדולה
עד לב השמיים
נבחרנו ובחרנו להנחיל דרך
להביא לכל אדם ובית ערך.
שנדע להמשיך ולהעניק
ואת דרכינו בכל הארץ להעתיק.
אהבת הזולת, סובלנות ואמפטיה
מנת חלקנו עם הרבה סימפטיה.
אך בעיקר ה"ביחד" שלי ושלך
ניתן לתאר במילה – האהבה
אם ידע כל אדם לאהוב כמותנו
שלום ושלווה יהיו בקרבו כבקרבנו!
מי ייתן ונלך בדרכים טובות
נזכור מאין באנו ולאן פנינו מועדות…
בעלי היקר אני אוהבת אותך,
ומודה על כל רגע של הצלחה לצידך.
ראש העיר, פמליה נכבדה
צוות ותושבים יקרים
בתקווה ל"ביחד" מלא סובלנות
עם הגשמת האידיאל החינוכי המשותף.
עידית וינברגר

הנחת אבן פינה - גן דמוקרטי במודיעין