הסתגלות לגן בימים הראשונים

הסתגלות הינה תהליך וכל תהליך דורש זמן.
תהליך זה של ההסתגלות יהיה הרבה יותר קל לילד אם ההורה יהיה רגוע ושלם עם החלטתו לגבי בחירת הגן המתאים. הורה כזה נותן אמון בגננת וסומך על יכולת הילד להתמודד ולהסתדר בגן. הורה מהסס יעביר לילד תחושה של חוסר ביטחון דבר שיקשה על ההסתגלות לגן. רצוי מאוד לשתף פעולה עם הגננת וכשזו מבקשת לעזוב את הגן לעשות זאת. חשוב לתת אמון בגננת שהיא תסתדר עם הילד גם אם כל ילדי הגן עדיין בוכים.
הפרידה מן הילד חייבת להיות הדרגתית: בימים הראשונים, רצוי להישאר עם הילד מעט לתת לו אפשרות לשתף את ההורה במשחק או בפינה כלשהי. חשוב לא להאריך את זמן השהייה של ההורה בגן. סביר להניח שאם הילד בוכה הוא יירגע.
רצוי לא להאריך את הפרידה, לבצע "טקס פרידה" קבוע וקצר מספר ימים בהם ההורה מבלה עם ילדו בגן. על מנת לא להקשות על תהליך ההסתגלות של הילד לגן וכן לא להקשות על עבודת הגננת והצוות יש להגביל לכך מספר ימים ולעמוד בכך.
לאחר פרידה ועזיבת הגן רצוי שלא לחזור לגן ולהיפרד שוב ושוב, או להציץ מבחוץ. גילוי ההורה יגרום לבכי הילד וזה עלול לעכב את ההסתגלות.
רצוי שלא להעלם לילד בזמן שהוא משחק, דבר העלול לגרום לחוסר ביטחון וחוסר אמון.
בסופו של היום רצוי שיהיה אדם קבוע שלא יאחר לקחת את הילד מהגן, ולמנוע חרדה שהילד רואה הורים אחרים שמגיעים לקחת את ילדם והוריו לא בסביבה.

בהצלחה
עידית והצוות החינוכי
גנים דמוקרטים יצירתיים