חוק חינוך חובה מגיל 3

בשנת 2012 החליטה ממשלת ישראל על החלת חוק חינוך חובה מגיל -3 (אחת מהמלצות ועדת טרכטנברג). במסגרת החוק החל הליך רישוי גני ילדים פרטיים והפיכתם לגן "מוכר שאינו רישמי".

כל גן שעמד בתנאי רישוי משרד החינוך קיבל רישיון הפעלה, יהיה זכאי לתקצוב הילדים הלומדים בו מעל גיל 3.

מזה שש שנים "גנים דמוקרטים יצירתיים" הינו מוסד "מוכר שאינו רישמי" על כן בשלושת השנים האחרונות זוכים הבאים בו להחזר ממשרד החינוך. יחד עם זאת אין המוסד מתחייב לתקצוב זה באופן ודאי שכן זה תלוי כל שנה מחדש בהחלטות מדיניות ובגורמים המאשרים זאת.