חזון ואני מאמין חינוכי

חזון הארגון נגזר מתפיסת ההוראה כשליחות לעתידנות קיומית: העשייה החינוכית של היום הינה התרבות ודפוסי ההתנהגות של המחר. על כן החזון של הגן הוא להטמיע את דרך חינוכית שבבסיסה עומד חינוך לחשיבה יצירתית המתאפיין באורח חיים דמוקרטי, הומני. כללי המדיניות הם קווים המנחים את ביצועם של פעולות בכדי להשיג את המטרות האסטרטגיות העומדות בראש סדר היום של הארגון.

ישנם גם מספר ערכים שהם בגדר ערכים מובילים בו ואלה הם:

אהבה וקבלה -בני האדם טובים מטבעם, אהבת הבריות והתבוננות מעמיקה ומתמדת בצרכי הזולת מניבה תקשורת מקרבת שתורמת להבנות שמקדמות התפתחות במלוא הרבדים.

סקרנות – הסקרנות הינה יצר טבעי הקיים באדם מיום לידתו, עלינו לטפח אותה ולא לחסומה סקרנות הינה יצר טבעי הקיים באדם מיום לידתו, עלינו לטפח אותה ולא לחסומה.

שוויון – שוויון בין המינים והגזעים מעודד קבלה ללא תנאי, מפחית שיפוטיות וטיעונים לקיפוח ותורם להתפתחות רגשית תקינה.

איכות – טיב ההוראה והטעמים לבחירתה הינם משמעותיים בתהליך לקראת התוצאות הראויות ברמה החינוכית, הערכית , הרגשית וההישגית.

חופש ביטוי ויצירה – חופש הביטוי והיצירה מקדם חשיבה יצירתית שהינה נרכשת ותורמת להתפתחות שאין משנה לה.

קבלת האחר -קבלה של האחר, השונה במוצאו/תרבותו/מראהו החיצוני/דרך חשיבתו הינה בעלת משמעות קיומית על פני כדור הארץ.

ערכים ומוסר נטמעים באדם והופכים להיות חלק מהוויתו.

חדשנות – התפתחות טכנולוגית משפרת ומקדמת את פני החברה, חשוב להישען עליה, ללמוד אותה ולהדביק את הפער בין הדורות.

שמירה על איכות הסביבה – שמירה על איכות הסביבה ואהבת הטבע הכרחית לקיומנו על כדור הארץ.

אהבת הארץ ומורשת – אהבת הארץ וידיעת המורשת חשובה לתחושת השייכות של כל אדם והשתלבותו בחברה בה הוא חי.

פלורליזם בחינוך– שיטות הוראה, גישות חינוכיות, דרכי למידה, באופן פלורליסטי, מאפשר ביקורת ובחירה של הפרט בהתאם לצורך של ותפיסותיו.

יצירתיות– שיטות ההוראה והעשייה החינוכית מושתתים על חינוך המעודד יצירתיות וגמישות מחשבתית לצד למידה באמצעות האומנות, היצירה החומרית, התיאטרלית, התנועתית, הספרותית והמחשבתית.