ערכים דמוקרטים וחינוך הומני בגן הילדים

שתי סכנות אורבות לאורח החיים הדמוקרטי: האחת – הדגילה בחרות האדם עלולה להביא לאנרכיה. השני נגזרת מהשנייה: האנרכיה עלולה לגרום להביא לכפיית הסדרים וחוקים באופן אוטוקרטי-רודני. אנו מאמינים בגנים דמוקרטים יצירתיים, כי כבר מגיל צעיר יש לטפח את מודעות של הילד לזיקה שבין ההגנה על החופש בתוך הקבוצה, מחד, ומאידך, על החובה להיות קשוב לחוקי הקבוצה והחברה, וזאת למרות שבגילאים צעירים מרוכז הילד בעצמו, וקשה לו לראות את המציאות מזויות מבט שונות משלו, וקשה לו לוותר לאחרים. אנו מאמינים כי הצבת הגבולות וקביעת חוקים דווקא בגיל הרך , למרות הקושי הטמון בכך מקדמים את הבקרה ואת השליטה העצמית אגב ריסון הדחפים והיצרים של הילד.

ביטויים של העקרונות ההומיניסטים בגן

פלורליזים וסבלנות

עם המעבר של הפעוט ממסגרת טיפולית ביתית למסגרת קבוצתית, חל בו תהליך של השוואה חברתית: הלחץ להסכים עם דעת הרב ולהדמות לו גורם לפעוט לאבד מרצון את ייחודיותו כדי לקבל אישור על התנהגותו וקבלתה. מנקודת ראות רחבה יותר, דמוקרטית, כאשר מופעל לחץ לקונפורמיות במסגרות הארגוניות השונות, הפרט עלול לאבד את ייחודו, ואז תשקף סכנה לדמוקרטיה מבפנים. ברגע שהפרט נחלש, תיחלש גם הדמוקרטיה. הפרט חזק כאשר אינו חש ניכור לעצמו. לפיכך, עיקרון זה, הינו מימוש הזכות של כל אדם להיות הוא עצמו ובכך בסופו של דבר יביא לידי מימוש את הפוטנציאל הייחודי שבו.

בחינוך, החל מהגיל הצעיר לובש עיקרון זה פנים של טיפוח אקלים שמדגיש את הצביון האישי, שמחזק את ההערכה העצמית של הילד כבן אדם עצמאי וייחודי הראוי לכבוד. לפיכך, בגנים דמוקרטים יצירתיים, הצוות החינוכי, מעודד שונות בין הילדים, ייחודיות, ומחנך לסובלנות. הצוות החינוכי, מתייחס לצרכיו האישיים של כול ילד וילד. הוא מתאים את הגירויים הסביבתיים מבחינת כמות, מורכבות, קושי ורמת החידוש למזג, למקצב וליכולת של כל ילד וילד. באופן כזה, כול ילד יכול לבטא את עצמו באופן שונה, כאשר אין כפייה או לחץ חיצוני על הילד, שיש צורך באחידות מסוימת ללא הבדלה. הילדים חשים בחופש הניתן להם ובלגיטימיות מצד הצוות החינוכי והילדים עצמם, לביטוי עצמי עצמאי, שונה וייחודי.

הצוות החינוכי אימץ את מתודת "סגנונות הלמידה", המוכר לנו מבית הספר, לגן הילדים. משמעות עקרון זה הוא שלכל אדם סגנון למידה ייחודי לו. מתודה זו מסייעת לילדים להכיר את התנאים המאפשרים להם למידה יעילה ומשמעותית ומאפשרת להם להיות שותפים פעילים יותר ביצירת החומרים המתאימים להם. כמו כן, מסייע לצוות החינוכי להכיר את סגנון הילדים ולהתאים את סביבת הלמידה לסגנון זה. לבסוף, מסייע לתלמידים להכיר את סגנונות הלמידה השונים ומפתח אצלם מודעות לכך שיש להתחשב בהם (חסיד וקוגלר, 2006). בגנים דמוקרטים יצירתיים, הצוות החינוכי, מנסה להתאים את הפעילויות השונות לאישיות של כל ילד בגן, בהתאם לשונות בניהם: עם ניסיון אישי שונה ומגוון, עם רגישויות, התעניינויות וצרכים חברתיים שונים, וכן קצב, רמות למידה וסגנונות שונים של קליטה והפנמה

כבוד והתחשבות

כבר בגילאי הגן מפתח הילד רגש בסיסי של כבוד לכל אדם, ללא הבדל לאום, דת, מין, עדה, ומצב חברתי-כלכלי.
תוך מפגש והכרות עם השונה ממנו לומד הילד שבני אדם שונים ודומים בעת ובעונה אחת. חשוב שהילד יפתח כבר מגיל צעיר גישה רב ממדית כלפי אנשים וכלפי תופעות שונות בחיים. גישה כזאת תאפשר לו מאוחר יותר לאמץ עמדות, אך לא סטריאוטיפים, להבחין בשונים ממנו אך להבחין גם בהבדלים ובקיפוח בינו לבינם. בגנים דמוקרטים יצירתיים, הילדים מתנסים וחווים חוויות משותפות עם ילדים מגנים אחרים. כך נחשפים לעולם תוכני ופחות מוכר להם. בנוסף, במהלך הפעילות היומית, הצוות החינוכי, בעיקר בזמן משחק חופשי, מנסה ללמד את הילדים לחלוק את המשחקים, לאפשר גם לחברים לשחק. פעמים רבות, ילדים רבים ביניהם על משחקים, והצוות החינוכי, מנסה ללמד את הילדים שיש להתחשב גם בחברים ולתת גם לאחרים לשחק, להמתין בתור, לוותר וכו'.

אוטונומיות וחופש הבחירה

בדמוקרטיה, ניתנת לכל אדם הזכות להאמין באמת שלו וליהנות מחופש הבעה ודיבור. בחינוך משמעו של עקרון דמוקרטי זה הוא עידוד הילד מגיל רך ביותר לשאול שאלות ולחשוב חשיבה ביקורתית. אולם הדבר יכול להתבצע רק כשהאקלים בגן אינו דוגמתי. בגן יוכל הילד לערער על אמיתות, לבדוק באופן אישי את המשמעות של התופעות; הוא יכול להטיל ספק בתשובות אותן הוא מקבל ממקורות סמכותיים. לשם כך צריכה להקנות לו המסגרת בגן מיומנויות תקשורת נאותות: הילד ידע להקשיב, להאמין ולהביע את עצמו בבהירות כדי שאחרים יבינו אותו. מיומנויות אלה הן תנאים יסודיים לקיום אורח חיים דמוקרטי.
בגנים דמוקרטים יצירתיים, הצוות החינוכי מעודד את הילדים להביע עצמם באופן טבעי בדיבור, במשחק וביצירה. טיפוח האוטונומיה האישית היא מטרה מרכזית, אשר חשיבותה בחינוך הולכת וגדלה ( דירדן, 2008). המשחק בכלל והמשחק החופשי בפרט מהווה אמצעי ומטרה בתהליך ההתחנכות של הילד (קבלסון, 2005). במשחק החופשי, חופשי הילד לבחור את כל הקשור למשחק: את התוכן, הזמן, המקום והאביזרים והחברים. הילד קובע בעצמו את כללי המשחק ללא התערבות המבוגרים. אין למשחק מטרה מוגדרת ולא תוצרים סופיים. הפעילות יזומה ע"י הילד. למשחק החופשי יתרונות רבים וביניהם: פיתוח אישיותו של הילד, דרך למידה בלתי פורמלית, לימוד לגבי שימושם ומהותם של אביזרים שונים, ביצוע משימות בעצמו בלי עזרת המבוגר, חיקוי והזדהות עם המבוגר, לימוד קשרים בעלי תפקידים כמו אב-בן, אח-אחות, רכישת מיומנויות לשון, פיתוח כישורים אינטלקטואליים כמו זיכרון, יכולת לפתור בעיות, רכישת מושגים חדשים, פיתוח דימיון וכדומה.

ביטויים של הערכים הדמוקרטים בגן

תקשורת אישית

"אין חינוך לדמוקרטיה ללא דמוקרטיזציה של המסגרת החינוכית" (גל אור, 1978). תהליך דמוקרטיזציה בארגון כולל ראשית כל יצירת אקלים תקשורתי תומך. באקלים זה מתנסים באופן יומיומי הילדים ביחסי גומלין עם עמיתיהם, עם הגננת ועם המערכת. בבסיסם של יחסי גומלין אלה מוצבים הערכים הבאים: שוויוניות, חופש הביטוי הרגשי, עזרה הדדית, השתתפות פעילה בתהליך קבלת החלטות.

במערכת הקבוצתית בגנים דמוקרטים יצירתיים ישנו מעגל של תלות הדדית בין דפוסי התקשורת הבין אישית לבין האקלים החברתי. אחד מעצב את השני, ולהפך. תקשורת היא תהליך המאופיין בתלות גומלין ובהשפעה הדדית. אנו בגן מאמינים בתקשורת תומכת, זו הדוגלת בקבלה של הילד ללא תנאי, בפתיחות, באמפתיה רגשית, בציפיות בין-אישיות חיוביות, בגישה שוויונית ובשיתוף פעולה.

קבלה ללא תנאי

בתקשורת תומכת היחס כלפי הילד מבוסס על קבלתו ללא תנאי (רוג'רס 1973) חומות של התגוננות יפלו באווירה של תמיכה וקבלה. באווירה תומכת יש מקום להביע רגשות ומניעים. מצד שני הפתיחות של הילד כלפי הקבוצה גורמת לשנייה לחוש קרבה כלפיו ולצמצם את דחייתה ממנו. אנו מאמינים בגנים דמוקרטים יצירתיים כי קבלה ללא תנאי, תסייע לילד לקבל את עצמו ואת זולתו. זה עשוי לעודד ביטחון עצמי ויחסי אמון

פתיחות

אם גן ילדים ייחודי זה מה שאתם מחפשים, אז כדאי שתדעו שיחסי הגומלין בגנים דמוקרטים יצירתיים, מבוססים על פתיחות, אמון הדדי וכבוד הדדי. הילדים לומדים לקבל ביקורת הן מהצוות החינוכי והן משאר ילדי הגן, מבלי לראות בזה התקפה אישית.

אמפתיה ורגישות

הצוות החינוכי משרה תחושת ביטחון ולגיטימיות לרגשות שליליים. הצוות החינוכי מקשיב לרחשי ליבם של הילדים ומפגין תגובות אמפטיות המסייעות לילדים במובן הרגשי.
ציפיות בין-אישיות המדגישות את החיוב ואת כוחו של היחיד
הצוות החינוכי בגנים דמוקרטים יצירתיים, מעודד את כול הילדים ללא משוא פנים. ציפיותיו מהילדים מותאמים לכול ילד לפי היכולת האישית של כול אחד, תוך הקנייה של אווירה וסביבה בה לכול אחד היכולת להצליח.

שוויוניות

הגישה של הצוות החינוכי בגנים דמוקרטים יצירתיים היא כי הצוות החינוכי אינו בעל הסמכות היודע הכול שלא ניתן לערער על דעתו, אלא כול מתקיים שוויון בין הילדים לבין הצוות החינוכי, כשכול אחד רשאי להביע דעתו ומחשבתו.

סקרנות פעילה

אם גן ילדים איכותי,זה מה שחיפשתם, חשוב שתדעו שבגנים דמוקרטים יצירתיים, לילדים ניתנת האפשרות להתנסות, לחוות, ולחקור באופן עצמאי. כאשר הסביבה מספקת ומזמינה ילדים לחקור. הצוות החינוכי מעודד ומטפח יוזמות אישיות של הילדים, מספק חיזוקים חיובים משאבים, אמצעים, ציוד במטרה לעורר סקרנות ועשייה בקרב ילדי הגן.