צוות הגן בלמידה ארגונית

ימי העשרה, השתלמויות במוסיקה ובתנועה, ישיבות צוות, הרצאות, סדנאות וימי כייף מגבשים.