צוות הגן פעיל ומתעמל

צוות הגן פעיל ומתעמל פעמיים בשבוע כשהילדים ישנים מגיעה לגן מדריכת ספורט ששומרת על הכושר של כולן.